شرکت دارانامهـر(سهامی خاص) در راستای رسالت و ارزش های سازمان، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ و با هدف ورود به بازار صنعت نوشیدنی تأسیس و رسماً از تیر ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود.
شرکت دارانامهر در ابتدای فعالیت خود برند الایف، لاورژی را در صنعت آب آشامیدنی تصفیه شده و نوشیدنی انرژی زای تی رکس در سه دسته محصول: کلاسیک ، جنسینگ و ویتامین سی به سبد خود اضافه و روانه بازار کرده است.